disclaimer

Door deze website te raadplegen, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande.


CONTACT

De Letterzetter, Beernemsteenweg 38 - B-8750 Wingene,  BE 0882 366 438, info@deletterzetter.be


EIGENDOM

Logo's, beelden en tekst op deze site mogen enkel door derden gebruikt worden indien onze voorafgaande schriftelijke toestemming wordt verleend.


AANSPRAKELIJKHEID

De Letterzetter streeft ernaar dat de informatie op onze website betrouwbaar is.

Contact opnemen ter correctie van deze informatie is wel altijd mogelijk.

De Letterzetter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele schade die u erdoor kan oplopen.

Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zet De Letterzetter alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Het is verboden om toegang te forceren tot deze website of de website aan te passen.


TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Enkel het Belgische recht is van toepassing. De beslechting van alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Brugge.


TOEGANG

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software gei╠łnstalleerd staat.

De Letterzetter waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.