TheRedHunter
red hunter tapkraan

\ The Red

Hunter

# logo

# uitgangbord

# belettering

red hunter uitgangbord

Voor de naam van hun pittoreske cafeetje in het historische Brugge kozen

M. Deroo en L. De Jaegher voor een subtiele verwijzing naar hun familienamen. Voor het logo wilden ze echter niks wat als agressief kon aanzien worden of met de wapens van de Hunter te maken had.

De leeuw maakt de ideale combinatie als jager en de drang om verder te

(over)leven. En dit laatste is ook net wat de eigenaars met hun project voor ogen hebben: nu ze de pensioenleeftijd bereikt hebben, niet afgeschreven zijn maar verder iets om handen te hebben en onder de mensen blijven komen.

Hunt for Life